Kazaam Dirigo*PL
Kazaam Dirigo*PL

Imię / Name:  
KAZAAM Dirigo *PL

Rodzice / Parents:
o./f.: EC (CZ)
MAMBA od Vajgaru
m./m.: GIC (PL)
BAGHERA Dirigo

Rasa/Breed: Maine Coon
Ur./Born: 28.08.2009
Płeć/Sex: 1,0 kocurek
EMS Code: MCO d22
(rudy klasycznie pręgowany)
(red blotched tabby)

Galeria / Pictures / Fotos

Zdrowie / Health / Gesundheit:

Rodowód / Pedigree / Stammbaum
Pawpeds


Wystawy / Shows / Ausstellungen

Przymioty / Features:
Becon jest kocurkiem o wysokiej kulturze osobistej. Dobrze wychowany, w napiętych sytuacjach usuwa się spokojnie i obserwuje przebieg wypadków z oddali. Posiada mocno wdrukowaną potrzebę kontaktu z człowiekiem. Masywne ciało. W rodowodzie rewia gwiazd:
trzech Zwycięzców Świata, siedmiu Supreme Championów, czterech Grand Interchampionów. Becon jest jeszcze młodym kocurkiem. Jego rozwój nie został jeszcze zakończony.
Becon is a high propriety tomcat. Well-behaved, in tense situations he is moving aside calmly and he is observing a course of events from a distance. He has firmly inprinted need of the contact with the man. Massive body. In pedigree (before the fourth generation line) we found parade of stars: three World Winners, seven Supreme Champions, four Grand Interchampions. Becon is still a young tomcat. His development wasn't still finished.

Wnosi do hodowli / Grounds for breed:
Bardzo mocna budowa kośćca. Mocno zarysowany profil, piękna mocno wybarwiona sierść i cudowny, spokojny charakter prawdziwego Maine Coona.
Very strong bone structure. Firmly outlined profile. And also beautiful, firmly painted fur and excellent Maine Coon's temperament.


statystyka