Maggie Dirigo*PL
MAGGIE Dirigo*PL

Imię / Name:
Champion
MAGGIE Dirigo*PL

Rodzice / Parents:
o./f.: EC (CZ)
MAMBA od Vajgaru
m./m.: IC (PL) ADDIKA Dirigo

Rasa/Breed: Maine Coon
Ur./Born: 14.04.2010
Płeć/Sex: 0,1 kotka
EMS Code: MCO n 09 22
(czarna klasycznie pręgowana z białym)
(black blotched tabby with white)

Galeria / Pictures / Fotos

Zdrowie / Health / Gesundheit:

Rodowód / Pedigree / Stammbaum
Pawpeds


Wystawy / Shows / Ausstellungen
4xEx1, 3xCAC, CACIB

Przymioty / Features:
Maggie jest koteczką jeszcze bardzo przyjacielską. Posiada harmonijnie długie zbudowane ciałko, dobrze zarysowaną i wyodrębniona kufkę, mainecoonowski profil. Solidne podstawy potwierdza pochodzenie ze znakomitych niemiecko-duńskich linii. Prawdziwa plejada gwiazd: trzech Zwycięzców Świata, ośmiu Supreme Championów, pięciu Grand Interchampionów. Wszystko to do czwartej linii pokoleniowej.
Maggie is still very friendly kitty. She has the harmoniously long built body, well outlined and distinguished muzzy, Maine Coon's profile. Wonderful pedigree coming from outstanding German-Danish lines. In pedigree (before the fourth generation line) we found parade of stars: three World Winners, eight Supreme Champions, five Grand Interchampions.

Wnosi do hodowli / Grounds for breed:
Harmonijną budowę ciałka i znakomity w typie profil.
The harmonious structure of the body and outstanding profile type.


statystyka